Over Ons

 

1992

Na tien jaar als rijksaccountant bij het Ministerie van Financiën gewerkt te hebben, besloot Cees Spek in 1992 zijn eigen accountants –en adviespraktijk op te starten: Spek Accountants en Belastingadviseurs. De eerste jaren bestonden de diensten met name uit het samenstellen van en de wettelijke controles van jaarrekeningen en (belasting)advisering. Vanaf 1998 nam het aantal medewerkers snel toe en werden de werkzaamheden uitgebreid met onder meer financiële administratie en salarisadministratie.

 

ACTIVITEITEN

 

Het uitvoeren van wettelijke controles is nog steeds een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor: het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;

fiscale advisering.

 

Wta-vergunning

 

Sinds 2008 is ons kantoor in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het uitvoeren van wettelijke controles uit hoofde van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Ons kantoor is nu één van de bijna 300 kantoren met een vergunning van de AFM om wettelijk verplichte controleopdrachten te mogen uitvoeren.

 

Visie

Wij willen de markt laten zien dat wij als kleine accountants- en adviespraktijk niet onderdoen voor de grote(re) kantoren. De kwaliteit van onze werkzaamheden ligt ten minste op hetzelfde niveau. Verder is de werksfeer beter dan bij de grote(re) collega-kantoren.

Onze visie bestaat uit vijf elementen:

 1. Wij tonen onze ambitie
 2. Wij zijn gemotiveerd
 3. Wij onderscheiden ons in de markt
 4. Wij zijn relevant voor onze belanghebbenden
 5. Wij streven naar echtheid

 

Mens(en)

Op dit moment bestaat ons team uit zeventien medewerkers. Dit zijn onder andere zeven accountants, waarvan vijf registeraccountants en twee accountants-administratie-consulenten. Een van onze registeraccountants is ook fiscaal jurist. Daarnaast is een van onze overige medewerkers bijna klaar met de opleiding tot Register Belasting Consulent’.

 

Al onze accountants zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Onze registeraccountant en fiscaal jurist is bovendien lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers er een gezonde balans tussen werk en privé op nahouden. Dit maken wij dan ook echt waar: alleen bij hoge uitzondering wordt er overgewerkt. Iedere medewerker houdt bij ons voldoende tijd over voor studie en ontspanning. Waarom? Omdat dit zorgt voor een zeer laag ziekteverzuim, onze medewerkers hierdoor echt plezier hebben in hun werk en wij op deze manier optimale resultaten kunnen bereiken voor onze cliënten.

 

Missie

 

Spek Accountants en Belastingadviseurs is een inmiddels niet meer weg te denken speler in de markt. Ons streven is om van betekenis te blijven voor onze belanghebbenden, waarbij wij onze vaktechnische en maatschappelijke normen, waarden en overtuigingen niet uit het oog verliezen.

Ons kantoor wordt gekenmerkt door:

 • hoge kwaliteit van dienstverlening en een altijd professioneel kritische instelling;
 • onze zeer sterke cliëntgerichtheid;
 • een informele werksfeer en openheid in de omgang met elkaar;
 • Een optimale balans voor iedere medewerker tussen werk en privé.

 

Strategie

Bij Spek Accountants en Belastingadviseurs willen wij graag onze doelen behalen om u zo nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarom richten wij ons de komende jaren op

 • Het intensiveren van contact met onze cliënten. Met elke cliënt willen wij minimaal vier keer per jaar contact hebben voor advies;
 • Het aantrekken van nieuwe medewerkers met sterke sociaal-communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Het werven van assurance-cliënten. Wij streven naar een jaarlijks urenaantal van zeker 4.000 voor assurance-werkzaamheden;
 • De verdere specialisatie en ontwikkeling van onze medewerkers;
 • Het breder delen van kennis en ervaring op ons vakgebied door middel van vaktechnisch overleg;
 • Digitalisering van financiële en salarisadministraties: alle administraties zijn inmiddels online. Ook onze samenstel- en controledossiers zijn volledig digitaal;
 • Blijvende aandacht voor kwaliteit: jaarlijks worden meerdere dossiers onderworpen aan een kwaliteitsreview;
 • Aandacht voor ons stevige fundament: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Dit zal onder meer worden besproken tijdens ons periodiek vaktechnisch overleg.

 

 

Blauw

De kleur blauw is de kleur van de lucht en de zee. Blauw wordt geassocieerd met rust en vrede. Blauw wordt gezien als de kleur van vertrouwen, duidelijkheid en betrouwbaarheid. Dat willen wij graag uitstralen. Met een blauwe kleur toon je evenwichtigheid, efficiëntie en stabiliteit.

Adres

Nieuwe Tiendweg 16

2923 AE Krimpen aan den IJssel

 

Contact

Telefoon 0180 591581

E-mail info@spek.nl

 

 

Accountants

mr drs Cees Spek RA

Klaas Jansen RA

Lenneke Ruseler AA

Linda Troost MSc RA

Arjan van Vliet AA

Lucas Verboom MSc RA

© Copyright Spek Accountants

en BelastingadviseursB.V.

Website | Studio Arie van der Meer